Tagged: lutung

Cerita Rakyat Indonesia : Lutung Kasarung 0

Cerita Rakyat Indonesia : Lutung Kasarung

Lutung Kasarung – Pada era dulu kala hiduplah seseorang gadis bernama Purbasari. Ia ialah anak beruju dari Prabu Tapa Agung yang ialah raja kerajaan pasir batang. Purbasari mempunyai 6 orang abang wanita ialah Purbararang,...